Alkoholizm

Czym jest alkohol

Alkohol etylowy, potocznie zwany alkoholem, jest związkiem chemicznym przynależącym do grupy alkoholi. Stanowi on istotny składnik wszelkich napojów alkoholowych.

 

Alkohol jest substancją, która łatwo przenika przez błony śluzowe. Dzięki temu, jego wchłanianie rozpoczyna się już w jamie ustnej. Z kolei szybkość, z jaką wchłaniany jest w żołądku uzależniona jest od następujących czynników:

  • ilości oraz rodzaju pożywienia w żołądku- czas jego wchłaniania jest wydłużony przy obecności pewnych pokarmów takich jak np. mleka czy innych, np. bogatych w węglowodany,
  • objętości alkoholu,
  • rodzaju napoju alkoholowego.

 

Proces ten może trwać przeciętnie 2-6 godzin.

 

Alkohol ulega utlenieniu w wątrobie do aldehydu octowego. Tempo, z jakim odbywa się ten proces uzależnione jest od masy wątroby- szybkość utlenienia jest proporcjonalna do jej masy. Następnie aldehyd octowy przy udziale dehydrogenazy aldehydowej metabolizowany jest do octanu.

 

Wpływ alkoholu na organizm

Alkohol tuż po wchłonięciu działa hamująco na aktywność psychiczną mózgu, powodując uspokojenie i wywołując potrzebę snu. Ponadto alkohol zaburza pracę komórek nerwowych poprzez białka i wywołuje pobudzenie neuronów (receptorów NMD). W konsekwencji tego dochodzi do pobudzenia organizmu człowieka. Na skutek obecności alkoholu, trudno przewidzieć „zachowanie” receptorów NMD- mogą z jednej strony być mniej aktywne, z drugiej- nadwrażliwe. W efekcie tego mózg przestaje panować nad ruchami mięśni czy myślami. Bardzo często w takich przypadkach leczenie odwykowe to konieczność absolutna.

 

Działając na płat czołowy, alkohol zaburza logiczne dotąd myślenie. Wpływając na płat ciemieniowy, powoduje utratę zdolności wykonywania ruchów. Dochodzi również do zwolnienia czasu reakcji. Poprzez wpływ na funkcję płata skroniowego, powoduje zaburzenie słuchu. Dochodzi również zaburzeń w zakresie widzenia, poprzez wpływ na płat potyliczny. Obserwowane u osób nietrzeźwych zaburzenie równowagi wynika z wpływu alkoholu na móżdżek. Ponadto dojść może do zaburzeń w zakresie podstawowych czynności życiowych organizmu, z racji wpływu alkoholu na funkcjonowanie pnia mózgu.

 

Alkohol, a dokładniej aldehyd octowy wpływa również na skórę, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i wyzwalając odczucie gorąca. (Można tego uniknąć decydując się na wszywkę, dostępna pod hasłem: Esperal Warszawa)

Głównym organem, który eliminuje alkohol z organizmu jest wątroba. Ponadto właśnie w wątrobie, dzięki obecności alkoholu dochodzi do przemiany glikogenu w glukozę. Oznacza to tym samym, iż alkohol przyczynia się do pozbawiania organizmu łatwo dostępnego źródła energii, jaką jest glikogen.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *