Alkoholizm

Najczęściej spożywany alkohol u młodzieży

Największą popularność spośród alkoholi wśród nastolatków zajmuje piwo. Drugim w kolejności jest wódka, kolejnym- wino.

Gdzie młodzi spożywają alkohol?
Najbardziej sprzyjającym miejscem okazuje się własny dom lub mieszkanie kogoś znajomego. Duża część polskiej młodzieży spożywa alkohol na wolnym powietrzu, w miejscach publicznych takich jak np. park. Innymi miejscami są bary, puby i dyskoteki.

Jakie są konsekwencje picia alkoholu przez młodych?
Poza zdrowotnymi powikłaniami alkoholizmu?
Najczęściej wymienianymi konsekwencjami picia alkoholu przez nieletnich są  różnorodne konflikty- od konfliktów z rówieśnikami, rodzicami aż po konflikty z  prawem. Wielu z nich, będąc w stanie upojenia alkoholwego decyduje się na złodziejstwo, wandalizm, agresję czy dopuszcza się przestępczych zachowań.
Warto wspomnieć również o tym, jakie skutki alkohol powoduje dla młodego, rozwijającego się organizmu. Otóż w efekcie jego spożywania dochodzi do różnorodnych uszkodzeń organicznych. Alkohol skutkuje również zaburzeniami w sferze psychiki, do których zaliczyć można takie jak choćby zaburzenie pamięci, obniżenie uczuciowości wyższej oraz krytycyzmu. Stwierdza się ogólna psychodegradację.

Jak leczyć alkoholizm u młodzieży?
Pominę tu generalne zasady leczenia choroby alkoholowej, polegające głównie na psychoterapii, leczeniu farmakologicznym i udziale w grupach samopomocowych tj. np. wspólnocie Anonimowych alkoholików. Skupię się na różnicach w skuteczności terapii u ludzi młodych i dojrzałych.
Otóż poprawne merytorycznie badania kliniczne dowodzą, że najważniejsze czynniki w poszczególnych grupach to:
1. u osób dojrzałych dominujący wpływ na skuteczność ma długość abstynencji
2. u młodzieży natomiast skuteczność terapii alkoholizmu zależy głównie od ilości i intensywności zajęć terapeutycznych czyli psychoterapii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *