Alkoholizm

Powikłania alkoholizmu

Wiele jest negatywnych następstw nadmiernego spożywania alkoholu. Poza psychiatrycznymi skutkami, które wyrażają się majaczeniami, halucynozą, paranoją oraz otępieniem alkoholowym a także zespołem Wernickiego-Korsakowa, obserwuje się również negatywne zmiany somatyczne. Wybrane opiszę poniżej.

 

Bardzo częste zaburzenia wśród osób pozywających nadmierne ilości alkoholu stwierdza się w zakresie czynności przewodu pokarmowego. Przewód ten jest bowiem bezpośrednio narażony na wpływ napojów tego rodzaju, a powstające zaburzenia oddziałują pośrednio na odległe narządy.

Alkohol ma działanie drażniące, ponadto pobudza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Oznacza to tym samym, iż przyczynia się do wystąpienia choroby wrzodowej żołądka oraz dwunastnicy.

 

Nadmierne spożycie alkoholu, szczególnie przez dłuższy czas przyczynia się do powstania przewlekłego zapalenia trzustki. Patologia taka powoduje zniszczenie tkanki gruczołowej, a w późniejszym czasie przyczynia się do jej zwłóknienia. Objawami przewlekłego zapalenia trzustki są długotrwałe dolegliwości bólowe, które rzutują na kręgosłup. Ból ten nasila się po przyjęciu pokarmu, co powoduje, iż chorzy unikają jedzenia. Efektem tego jest utrata masy ciała.

U 1/2 chorych stwierdza się żółtaczkę, która jest zwykle krótkotrwała oraz o niewielkim nasileniu. Pojawia się ona zwykle po ataku bólowym. Objawem jej jest np. podżółtaczkowe zabarwienie spojówek a także charakterystyczne zabarwienie moczu. Po wielu latach trwania choroby dochodzi często do niewydolności wątroby a także do powstania cukrzycy, która rozwija się stopniowo i ma łagodny przebieg.

 

Nadmierne spożywanie alkoholu negatywnie oddziałuje na funkcjonowanie wątroby. Alkohol nie bez powodu zwany jest trucizną hepatotoksyczną. Dzięki niemu dochodzi bowiem do uszkodzenia wątroby. Uszkodzenia te przybierają różne formy. I tak stwierdza się niewielkiego stopnia stłuszczenie wątroby aż po ciężką marskość.

Istnieje nawet termin- alkoholowa choroba wątroby (ALD- alcohol liver disease). Objawy tego schorzenia to osłabienie, spadek łaknienia, utrata masy ciała, bóle brzucha oraz nudności i wymioty. Ponadto stwierdza się osłabioną odporność i tym samym większą podatność na infekcje wirusowe oraz bakteryjne.

 

Alkohol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych dając pozorne uczucie ciepła. U osób nadużywających alkohol pojawiają się różnorodne dolegliwości ze strony układu krążenia. I tak stwierdza się podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenie rytmu serca, pojawiają się także bóle w okolicy serca o różnym natężeniu.

Leki na alkoholizm , bardzo często stosowane, popularne i skuteczne.

 

Powikłania alkoholizmu mogą wystąpić w każdym narządzie i układzie wewnętrznym człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *